Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Văn Thắng

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM và DV Nguyễn Thắng

Địa chỉ: Số nhà 62B, Bình Kiều 2, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại:

Email: Tmdvnguyenthang@gmail.com

Website:

Ông Nguyễn Văn Thắng Số nhà 62B, Bình Kiều 2, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top