Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Trương Thị Hạnh

Họ tên: Bà Trương Thị Hạnh

Chức vụ: Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH trang sức CALISTA

Địa chỉ: Số 26C An Trì, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 031 3522606 / 031 3522808

Email: truonghanhjewelry@gmail.com

Website: http://calista.vn/

Bà Trương Thị Hạnh Số 26C An Trì, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Logo Thành viên

go top