Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Quang Hưng

Họ tên: Ông Nguyễn Quang Hưng

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ Biển Việt

Địa chỉ: Số 2C5/668 Thiên Lôi Vĩnh Niệm, Lê chân

Điện thoại:

Email: Quanghunghp102@gmail.com

Website:

Ông Nguyễn Quang Hưng Số 2C5/668 Thiên Lôi Vĩnh Niệm, Lê chân

Logo Thành viên

go top