Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Đặng Thị Hải Hà

Họ tên: Bà Đặng Thị Hải Hà

Chức vụ: Phó giám đốc phát triển giáo dục

Doanh nghiệp: Trung tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Việt Nhật

Địa chỉ: Số 28 Trần Nguyên Hãn, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng.

Điện thoại: 0313 835286

Email: danghaiha201081@gmail.com

Website: www.vjc.edu.vn

Bà Đặng Thị Hải Hà Số 28 Trần Nguyên Hãn, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng.

Logo Thành viên

go top