Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Lê Văn Nguyên

Họ tên: Ông Lê Văn Nguyên

Chức vụ: Trưởng phòng dự án

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 083.8125125

Email: lenguyeng4@gmail.com

Website: http://www.libertyinsurance.com.vn

Ông Lê Văn Nguyên Tầng 15, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Logo Thành viên

go top