Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Lưu Hoàng Khoa

Họ tên: Ông Lưu Hoàng Khoa

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Và CN Sơn Hải

Địa chỉ: 480 lô 22 Lê Hồng Phong, Hải Phòng

Điện thoại: 031 3600 620

Email: khoa.luuhoang@shc.vn

Website:

Ông Lưu Hoàng Khoa 480 lô 22 Lê Hồng Phong, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top