Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

CÔNG TY CP TỰ ĐỘNG HÓA HECICO

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP TỰ ĐỘNG HÓA HECICO

Địa chỉ: 41/143 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313. 547528

Fax: 0313. 76525

Email: tudonghoa@gmail.com

Website: tudonghoahecico.vn

CÔNG TY  CP TỰ ĐỘNG HÓA HECICO 41/143 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
Về công ty

Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng được thành lập ngày 31/07/2976 với tên gọi là Công ty Điện lực Hải Phòng, trực thuộc UBND TP Hải Phòng. Đến 20/01/1993 đổi thành Công ty Xây lắp điện Hải Phòng trực thuộc Sở giao thông công chính Hải Phòng. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng được cáp giấy phép kinh doanh từ ngày 04 tháng 01 năm 2005, sau năm tháng mở rộng và phát triển Công ty đã thành lập thêm nhiều công ty con. Và một trong số những công ty con đó là Công ty TNHH MTV Tự động hóa HECICO.

- Công ty TNHH MTV Tự động hóa HECICO được thành lập từ chi nhánh của Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng – Trung tâm ứng dụng Công nghệ Tự động hóa – với chủ Sở hữu: Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng vốn điều lệ là 700.000.000,0đ (Bẩy trăm triệu đồng chẵn).

- Đến 25/7/2013 Công ty TNHH MTV Tự động hóa HECICO được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tự động hóa HECICO theo quyết định số 69/QĐ – Cty ngày 22 tháng 07 năm 2013 và nâng vốn điều lệ lên 2 tỷ đồng.

Xem thêm

Logo Thành viên

go top