Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Trần Kim Thành

Họ tên: Ông Trần Kim Thành

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty Quảng cáo và sự kiện Hải Hà

Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Đồng - Hải Phòng

Điện thoại:

Email: haihaqc@gmail.com

Website: www.quangcaosukienhaiha.com

Ông Trần Kim Thành Số 10 Phạm Văn Đồng - Hải Phòng

Logo Thành viên

go top