Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Đinh Hữu Thịnh

Họ tên: Ông Đinh Hữu Thịnh

Chức vụ: Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại và phát triển Hàng Hải

Địa chỉ: GTIC building 175 + 176 Bình Kiều 2 - Đông Hải 2 - Hải An - Hải phòng.

Điện thoại: 0906192292

Email: thinhdhmarine.jsc@gmail.com

Website: http://marine.com.vn/

Ông Đinh Hữu Thịnh GTIC building 175 + 176  Bình Kiều 2 - Đông Hải 2 - Hải An - Hải phòng.

Logo Thành viên

go top