Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (GLOTRANS)

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (GLOTRANS)

Địa chỉ: Phòng 16, Tầng 3, Tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (+84.31) 3836599

Fax: Fax: (+84.31) 3836866

Email: info@glotransvn.com.vn

Website:

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (GLOTRANS) Phòng 16, Tầng 3, Tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Về công ty

 

Xem thêm

Logo Thành viên

go top