Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Bùi Tuấn Trường

Họ tên: Ông Bùi Tuấn Trường

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty CP Logistíc XNK Việt Nam (EIL VIET NAM)

Địa chỉ: 125 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng

Điện thoại: 0313.570.555 - 0313.828.

Email: buituantruong@gmail.com

Website: http://eilvietnam.com/

Ông Bùi Tuấn Trường 125 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng

Logo Thành viên

go top