Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Văn Hạnh

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Hạnh

Chức vụ: Trưởng phòng SXKD

Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần tự động hóa Hecico

Địa chỉ: 41/143 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, HP

Điện thoại:

Email: hecicohanh@gmail.com,

Website: tudonghoahecico.vn

Ông Nguyễn Văn Hạnh 41/143 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, HP

Logo Thành viên

go top