Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Họ tên: Ông Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng

Địa chỉ: Số 5 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại:

Email: batlo22@gmail.com

Website: www.eichp.com

Ông Nguyễn Huy Hoàng Số 5 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng

Logo Thành viên

go top