Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Vũ Quốc Việt

Họ tên: Ông Vũ Quốc Việt

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Trung tâm pha và phân phối sơn Mycolor Hoàng Gia Phát

Địa chỉ: Số 818 Đường Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng Điện thoại

Điện thoại: (031) 3678 279

Email: hoanggiaphathp@gmail.com

Website:

Ông Vũ Quốc Việt Số 818 Đường Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng Điện thoại

Logo Thành viên

go top