Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

LUXGEN7 MPV

LUXGEN7 MPV
LUXGEN7 MPV 1570LUXGEN7 MPV 1571LUXGEN7 MPV 1572LUXGEN7 MPV 1573LUXGEN7 MPV 1574LUXGEN7 MPV 1575LUXGEN7 MPV 1576LUXGEN7 MPV 1578LUXGEN7 MPV

Giá: Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO MINH

Nhãn hiệu:LUXGEN Giấc mơ thiết kế ra một chiếc xe hơi thông minh thực sự được thể hiện ở “đôi cánh thông minh” của LUXGEN7 MPV. Hình ảnh biểu tượng “đôi cánh trải rộng” liên tục được sửa đổi, điều chỉnh từ cấu tạo, mô hình kỹ thuật số, mô hình oil – clay tới thiết kế màu sắc với sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư và thiết kế.  

Nhãn hiệu:LUXGEN
Giấc mơ thiết kế ra một chiếc xe hơi thông minh thực sự được thể hiện ở “đôi cánh thông minh” của LUXGEN7 MPV. Hình ảnh biểu tượng “đôi cánh trải rộng” liên tục được sửa đổi, điều chỉnh từ cấu tạo, mô hình kỹ thuật số, mô hình oil – clay tới thiết kế màu sắc với sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư và thiết kế.  

Sản phẩm liên quan

LUXGEN7 SUV
LUXGEN7 SUV

Giá: Liên hệ

LUXGEN7 CEO
LUXGEN7 CEO

Giá: Liên hệ

LUXGEN5 SEDAN
LUXGEN5 SEDAN

Giá: Liên hệ


Logo Thành viên

go top