Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Quang Hồng

Họ tên: Ông Nguyễn Quang Hồng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TIẾP VẬN BÌNH MINH

Địa chỉ: 446 NGUYỄN BỈNH KHIÊM , NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG

Điện thoại: 0913.399.717

Email: Tranhuyhong1960@gmail.com

Website:

Ông Nguyễn Quang Hồng  446 NGUYỄN BỈNH KHIÊM , NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG

Logo Thành viên

go top