Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

Nguyễn Thanh Chương

Họ tên: Nguyễn Thanh Chương

Chức vụ: Giám đốc công ty

Doanh nghiệp: công ty CP đầu tư sản xuất Phan Vũ

Địa chỉ: 510 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Điện thoại: 0935759688

Email:

Website:

Nguyễn Thanh Chương 510 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ông Nguyễn Thanh Chương hiện đang là Giám đốc công ty CP đầu tư sản xuất Phan Vũ   hoạt động trong lĩnh vực sản xuất,  thi công các loại : Nhôm kính, cửa nhựa …

Xem thêm

Logo Thành viên

go top