Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Tú

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH đầu tư và TM XD Huy Ngọc

Địa chỉ: Lưu Kỳ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 0904133529

Email:

Website: www.huyngoc.vn

Nguyễn Thị Ngọc Tú  Lưu Kỳ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyễn Thi Ngọc Tú

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú - Công ty TNHH đầu tư và TM XD Huy Ngọc

Với 6 năm hoạt động đơn vị đã phục vụ rất nhiều khách hàng khu vực Thủy Nguyên.

Xem thêm

Logo Thành viên

go top