Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC
Background

PHẠM QUANG NGUYÊN

Họ tên: PHẠM QUANG NGUYÊN

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TƯỜNG NGUYÊN

Địa chỉ: Số 21 Phạm Huy Thông

Điện thoại: 0902218806

Email:

Website:

PHẠM QUANG NGUYÊN Số 21 Phạm Huy Thông
Phạm Quang Nguyên

Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

 

Xem thêm

Logo Thành viên

go top