Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Phạm Thị Dinh

Họ tên: Bà Phạm Thị Dinh

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty CP PTTM Bảo Ngọc Bình An

Địa chỉ: 238 Trường Chinh - Lãm Hà - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 0888755115 946291984

Email: ceobaongocvnco.ltd@gmail.com

Website: http://www.chamsocnguoibenhtainha.com/

Bà Phạm Thị Dinh 238 Trường Chinh - Lãm Hà - Kiến An -  Hải Phòng

Logo Thành viên

go top