Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Bùi Hồng Hòa

Họ tên: Ông Bùi Hồng Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Phương Quỳnh

Địa chỉ: Đường Máng nước - An Đồng, An Dương - Hải Phòng

Điện thoại:

Email: honghoahp2011@gmail.com,

Website:

Ông Bùi Hồng Hòa Đường Máng nước - An Đồng, An Dương - Hải Phòng

Logo Thành viên

go top