Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Ngô Văn Thắng

Họ tên: Ông Ngô Văn Thắng

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư miền Bắc

Địa chỉ: 34 Thiên Lôi – Lê Chân – Hải Phòng; Tầng 8 số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, HP

Điện thoại:

Email: thangxdmb@gmail.com,

Website: xaydungmienbac.com.vn

Ông Ngô Văn Thắng 34 Thiên Lôi – Lê Chân – Hải Phòng; Tầng 8 số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, HP

Logo Thành viên

go top