Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Nguyễn Văn Phong

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Phong

Chức vụ: Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công Ty TNHH điện tử Tiên Phong

Địa chỉ: Số 66 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313603208

Email: tienphongcamera@gmail.com

Website: http://tienphongcamera.com/

Ông Nguyễn Văn Phong Số 66 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top