Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Vũ Tiến Dũng

Họ tên: Ông Vũ Tiến Dũng

Chức vụ: Giám Đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH xây dựng Trường An

Địa chỉ: Tổ 3 khu 4 Phường Cẩm Trung – TP Cẩm Phả - QN

Điện thoại: 0333.728.386

Email: cttnhhxdtruongan@gmail.com

Website: truonganqn.com

Ông Vũ Tiến Dũng Tổ 3 khu 4 Phường Cẩm Trung – TP Cẩm Phả - QN

Logo Thành viên

go top