Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Hoàng Văn Dinh

Họ tên: Ông Hoàng Văn Dinh

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH TM Đoàn Xuân

Địa chỉ: 1221 Trần Nhân Tông, Kiến An, HP

Điện thoại: 031.627.8888 - 0976.995.9

Email: hoangdinh_oho@yahoo.com,

Website: http://www.xeoho.com.vn/

Ông Hoàng Văn Dinh 1221 Trần Nhân Tông, Kiến An, HP

Logo Thành viên

go top