Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Bà Phan Thị Thu Hà

Họ tên: Bà Phan Thị Thu Hà

Chức vụ: CB Quản lý hệ thống tài chính

Doanh nghiệp: Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng

Địa chỉ: 16 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại:

Email: hahaiaubus@yahoo.com,

Website: http://www.haiau.vn/vn/

Bà Phan Thị Thu Hà 16 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng

Logo Thành viên

go top