Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Ông Trần Văn Tuấn

Họ tên: Ông Trần Văn Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại XNK quốc tế Tuấn Tú

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Bình - Ngô Quyền - HP

Điện thoại:

Email: ctytuantuhp@gmail.com,

Website: samnamtuantu.vn

Ông Trần Văn Tuấn Số 12 Nguyễn Bình - Ngô Quyền - HP

Logo Thành viên

go top