Cổng thông tin doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nhân HBC

Thành viên cá nhân

Phạm Hồng Hạnh
XEM THÊM
Phạm Hồng Hạnh

CTHĐQT

Phạm Hồng Hạnh 

Vũ Thanh Huấn
XEM THÊM
Vũ Thanh Huấn

Giám đốc

Chuyên vận  tải thuỷ bộ nội địa và quốc tế 

Dương Mạnh Hải
XEM THÊM
Dương Mạnh Hải

Giám đốc

ÔNG DƯƠNG MẠNH HẢI Thành viên cộng đồng...

Bà Đặng Thị Mai Hương
XEM THÊM
Bà Đặng Thị Mai Hương

Chủ cửa hàng

Bà Đặng Thị Mai Hương hiện đang là Chủ của...

Ông Trần Việt Hùng
XEM THÊM
Ông Trần Việt Hùng

Phó Giám Đốc

Ông Trần Việt Hùng hiện đang là Phó giám...

Bà Phan Thị Thu Hà
XEM THÊM
Bà Phan Thị Thu Hà

CB Quản lý hệ thống tài chính

Bà Phan Thị Thu Hà hiện đang là Cán bộ...


Logo Thành viên

go top